Bởi {0}
logo
Henan Able Tech Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Hot cuộn mực, Tto ribbon, truyền nhiệt overprinter, mã hóa máy, nóng mã hóa lá
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Máy đánh dấu bằng laserSample-based customizationYears in industry(8)Multi-Language capability: Minor customization
Hiệu suất
5.0/5
Rất hài lòng10 đánh giá
  • ≤2h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 100.0%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • -
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})